WaTel

Cenník služieb platný od 01.06.2018 pre fyzické osoby

Popis služby Jednorazový poplatok s DPH
Inštalácia nového pripojenia na technológii WiFi 5GHz ukončené káblom 50,00 €
Pripojenie a nastavenie ďalších zariadení v domácnosti /pripojenie na dátove rozvody, pripojenie ďalšieho routra prípadne iných sieťových zariadení…/ 10,00 €/hod
WiFi router(TP Link) s nastavením a montážou 30,00 €
WiFi router(Ubiqity) s nastavením a montážou 60,00 €
WiFi router(Ubiqity AC-PRO) s nastavením a montážou 90,00 €
IPTV BOX - SledovanieTV - Android s nastavením a montážou 90,00 €
Výjazd technického pracovníka – odôvodnený

Odôvodnený servisný zásah je úkon, ktorý je potrebné vykonať na zariadeniach vo vlastníctve spoločnosti Watel tak, aby bola služba pre účastníka plne funkčná. Je nevyhnutný pre poskytovanie služby a nebol spôsobený zavinením zákazníka.

0,00 €
Výjazd technického pracovníka – neodôvodnený

Neodôvodnený servisný zásah je úkon, ktorý bol zapríčinený neoprávnenou manipuláciou so zariadeniami, ktoré patria poskytovateľovi alebo nebol nevyhnutný a bol zapríčinený problémami, ktoré vznikli na zariadeniach, ktoré nepatria poskytovateľovi služby, resp. bol zapríčinený problémami, ktoré vznikli nesprávnym nastavením zariadení, ktoré nepatria poskytovateľovi služby. (napr.zavírený počítač, nefunkčná sieťová karta, nesprávne nastavené IP adresy, nesprávna alebo neodborná konfigurácia zariadení, poškodené zariadenie…)

10,00 €
Zákazníkom objednaný servisný úkon 15,00 €/hod
Prenájom verejnej IP adresy 5,00 € /mesačne

Základné pripojenie pre bytových a firemných zákazníkov

Užívateľský program Popis služby Inštalačný poplatok Mesačný poplatok
BASIC Prístupové rýchlosti:5Mbps/2Mbps
FUP: 5GB denne
/po prečerpaní uvdeného limitu sa rýchlosť zníži na 1:10 deklarovanej rýchlosti
65,00 € 6,99 €/mes.
MINI Prístupové rýchlosti:12Mbps/6Mbps
FUP: 20GB denne
/po prečerpaní uvdeného limitu sa rýchlosť zníži na 1:10 deklarovanej rýchlosti
50,00 € 12,99 €/mes.
STANDARD Prístupové rýchlosti:15Mbps/7,5Mbps
FUP: 40GB denne
/po prečerpaní uvdeného limitu sa rýchlosť zníži na 1:10 deklarovanej rýchlosti
50,00 € 16,99 €/mes.
BUSINESS Prístupové rýchlosti:20Mbps/10Mbps
FUP: 60GB denne
/po prečerpaní uvdeného limitu sa rýchlosť zníži na 1:10 deklarovanej rýchlosti
50,00 € 24,99 €/mes.
Užívateľský program „šitý na mieru“ – stanovenie ceny po vzájomnej dohode..